Yenilikçi - Sürdürülebilir tarım

Tarım, gıda zincirinin birincil üretim olarak tanımladığımız başlangıç noktasıdır. Sürdürülebilir Tarım, yeterli ve kaliteli gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimi, tarım yapılan arazinin, çiftçilerin, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını geliştirecek sistem ve uygulamaları içerir. Sürdürülebilir tarım tek bir şekilde yapılmaz. Bugüne kadar farklı şekillerde farklı uygulamalar (organik tarım, iyi tarım uygulamaları) sürdürülebilirlik çatısı altında toplanmıştır. 

Organik nar ve sürdürülebilir tarım

BIOOD tarım olarak vizyonumuz: Organik tarımın amacı; toprak, su ve havayı kirletmeden, insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığını koruyarak sürdürülebilir üretim yapmaktır. Böylece, daha sağlıklı ve güvenilir gıdalar üretilirken; toprak, su, hava gibi yaşam için esas olan unsurları da kirletmeden yıllar boyunca korumak mümkün olacaktır. Yıllardır organik nar üretimi yapan tesislerimiz; sürdürülebilir ve iyi tarımın yol göstericisi  olmuş ve organik nar sektöründeki yenilikçi anlayışını kazandığı başarımlar ve sertifikalar ile göstermiştir.

Başa dön