Sözleşmeli Tarım Nedir?

Sözleşmeli tarımın mantığı nedir? Ne kazanç sağlayacaktır?

Tarımsal faaliyetlerde bazı ürünler, toprağın sonraki yıllarda verimlilik kapasitesini düşürebilmektedir. Bu durum, tarlaya aynı ürünün art arda iki yıl ekilememesine neden olabilmektedir. Ekilse bile bu ekim işleminden ilk yıla nazaran daha az veril alınabilmektedir. Bu durum, çiftçilerin bu tarz mahsullere yönelik ekim faaliyetlerini kısıtlayabilmektedir. Zira bu mahsulün çiftçiye ekim maliyeti artmış olacaktır.Bu durum, bu özellikteki ürünü işleyen ve pazarlanabilir hale getiren sanayiciler için planlamada bazı sorunlara neden olmaktadır. Şöyle ki, çiftçinin ürünü ekmekteki riskleri ürünün yılları itibari ile üretim miktarında dalgalanmalara neden olacağından, bu durum sanayicinin de üretim planlamasını engelleyecektir. İşte sözleşmeli tarım, sanayicinin çiftçinin riskini üstlenmesi ile ürünün ekim planlamasına yön vermesi mantığına dayanmaktadır.
Başa dön