DOĞAYA SAYGI & İYİ TARIM

Tarım, gıda zincirinin birincil üretim olarak
tanımladığımız başlangıç noktasıdır.
Sürdürülebilir Tarım, yeterli ve kaliteli gıda
maddesinin uygun maliyetlerde üretimi,
tarım yapılan arazinin, çiftçilerin, çevrenin
ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını
geliştirecek sistem ve uygulamaları içerir.
Sürdürülebilir tarım tek bir şekilde yapılmaz.
Bugüne kadar farklı şekillerde farklı
uygulamalar (organik tarım, iyi tarım
uygulamaları) sürdürülebilirlik çatısı altında
toplanmıştır. 

Organik nar ticareti üzerinde yıllardır sürdürülebilir tarım yaparak büyüyen şirketimiz; almış olduğu yurtiçi ve yurtdışı sertifikalarla, doğaya duyduğu minneti üretici ve tüketicilere göstermektedir. BIOOD tarım olarak, doğaya saygı ve sürdürülebilir tarım bilincini, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile tüm çevremize aşılamayı vizyon edinmiş bulunmaktayız.

Organik nar ticareti & Biz

Kaynakça :  tarimorman.gov.tr

Başa dön